Угода з Карно-Рутенською імперією

Угода з Карно-Рутенською імперією

Початок роботи Сойму II в ніч на 10 грудня 2018 року збігся з ще однією важливою подією в політичному житті Вейшнорії – підписанням договору про взаємовизнання і встановлення дипломатичних відносин з Карно-Рутенською імперією.

Королівства і землі Рутенської Корони і землі, представлені в Раді Карнії – глобальна мікронація, установчі держави якої (на даний момент 15) розпорошені по всьому світу, хоча обмежені, як правило, окремими домогосподарствами. Вона утворена в 2016 році об’єднанням королівства Рутенія, заснованого двома роками раніше королем Оскаром I в Бразилії, і Карнійської імперії в Чехії як подвійна монархія на зразок Австро-Угорщини, культуру якої держава значною мірою наслідує.

Попри молодий вік і не дуже велику чисельність населення (понад 200 офіційних громадян) Імперія має не лише необхідні атрибути державності, але також досить сталу й розвинуту традицію законотворення і дипломатії, переважно якою й зумовлена її вражаюча територіальна експансія. Остання установча держава, португаломовне герцогство Даугавія, приєдналося до Імперії лише десять днів тому, наступного дня після офіційного заснування. Можна зазначити, що розвинені інститути Карнії-Рутенії є привабливими для не дуже впевнених у собі мікронацій, які вважають для себе перспективною інтеграцію в Імперію як нових суб’єктів.

Хоча Вейшнорія уособлює полярну, національно-республіканську парадигму державності на тому ж ґрунті східноєвропейської культури, можна сподіватися, що розвиток дипломатичних відносин з Карнією-Рутенією стане плідним у збагаченні новим досвідом.

Раніше, 22 червня 2018 року, Республіка Вейшнорія встановила дипломатичні відносини з Вільним містом Новий Кодак.