Редакція сайту «Вейшнорський вісник» публікує цю політику конфіденційності персональних даних (далі – Політика конфіденційності) та умови користування сайтом на доменному імені www.vie-herald.info з метою уникнення будь-яких непорозумінь і конфліктів з відвідувачами.

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ
1.1. У цій Політиці конфіденційності використовуються такі терміни:
1.1.1. «Адміністрація сайту «Вейшнорський вісник» (далі – Адміністрація сайту)» – уповноважені співробітники на управління сайтом, які організовують і (або) здійснюють обробку персональних даних, а також визначають цілі обробки персональних даних, склад персональних даних, що підлягають обробці, дії (операції ), що здійснюються з персональними даними.
1.1.3. «Конфіденційність персональних даних» – обов’язкова для дотримання Оператором або іншою особою, що отримала доступ до персональних даних вимога не допускати їх поширення без згоди суб’єкта персональних даних або наявності іншої законної підстави.
1.1.4. «Користувач» – фізична особа, яка розмістила свою персональну інформацію за допомогою Форми зворотного зв’язку під час реєстрації на сайті.
1.1.5 «Форма зворотного зв’язку» – спеціальна форма, де Користувач, під час реєстрації, розміщує свою персональну інформацію з метою передачі даних Адміністрації Сайту.


2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 2.1. Використання Користувачем сайту «Вейшнорський вісник» означає згоду з цією Політикою конфіденційності та умовами обробки персональних даних Користувача.
2.2. У разі незгоди з умовами Політики конфіденційності Користувач повинен припинити використання сайту.
2.3. Ця Політика конфіденційності застосовується лише до сайту «Вейшнорський вісник».
2.4. Метою цієї Політики конфіденційності є забезпечення належного захисту інформації про Користувача, в т.ч. його персональних даних від несанкціонованого доступу і розголошення.
2.5. Чинна редакція Політики конфіденційності, є публічним документом, розроблена Адміністрацією Сайту і доступна будь-якому Користувачеві мережі Інтернет при переході за гіпертекстовим посиланням «Політика конфіденційності».
2.6. Адміністрація Сайту має право вносити зміни в цю Політику конфіденційності.
2.7. При внесенні змін до Політики конфіденційності, Адміністрація Сайту повідомляє про це Користувача шляхом розміщення нової редакції Політики конфіденційності на Сайті.
2.8. Адміністрація Сайту не перевіряє достовірність одержуваної (збираної) інформації про Користувача.

3. ЗБІР ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ КОРИСТУВАЧА
3.1. Персональні дані користувача, дозволені до обробки в рамках цієї Політики конфіденційності, надаються Користувачем шляхом заповнення реєстраційної форми на Сайті «Вейшнорський вісник» містять наступну інформацію:
– прізвище, ім’я Користувача;
– адреса електронної пошти (e-mail);
– IP адреса;
– інформація з cookies;
– інформація про браузер;
– час доступу.
3.2. Редакція сайту «Вейшнорський вісник» здійснює збір статистики про IP-адреси своїх відвідувачів. Дана інформація використовується з метою виявлення і вирішення технічних проблем.
3.3. Будь-яка інша персональна інформація не обговорена вище (використовувані браузери, пристрої та операційні системи і т.д.) підлягає надійному зберіганню і нерозповсюдженню.

4. ЦІЛІ ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ КОРИСТУВАЧА
4.1. Надання Користувачеві доступу до персоналізованих ресурсів Сайту «Вейшнорський вісник».
4.2. Встановлення з Користувачем зворотного зв’язку, включаючи напрямок повідомлень, запитів, що стосуються використання Сайту, надання послуг, обробка запитів і заявок від Користувача.
4.3. Визначення місця знаходження Користувача для забезпечення безпеки, запобігання шахрайству.
4.4. Надання Користувачеві ефективної клієнтської і технічної підтримки при виникненні проблем пов’язаних з використанням Сайту.
4.5. Надання Користувачеві з його згоди, спеціальних пропозицій, розсилки новин та інших відомостей від імені Сайту «Вейшнорський вісник».

5. СПОСОБИ І ТЕРМІНИ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ
5.1. Обробка персональних даних Користувача здійснюється без обмеження терміну, будь-яким законним способом, в тому числі в інформаційних системах персональних даних з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів.

5.2. Користувач погоджується з тим, що Адміністрація сайту має право передавати персональні дані третім особам, виключно з метою виконання своїх зобов’язань перед Користувачем.


6. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ СТОРІН
6.1. Користувач зобов’язаний:
6.1.1. Надати інформацію про персональні дані, необхідну для користування Сайтом «Вейшнорський вісник».
6.1.2. Оновити, доповнити надану інформацію про персональні дані в разі зміни даної інформації.
6.2. Адміністрація сайту зобов’язана:
6.2.1. Використовувати отриману інформацію виключно в цілях, зазначених у п. 4 цієї Політики конфіденційності.
6.2.2. Забезпечити зберігання конфіденційної інформації в таємниці, не розголошувати без попередньої письмової згоди Користувача, а також не здійснювати продаж, обмін, публікування, або розголошення іншими можливими способами переданих персональних даних Користувача.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
7.1. У разі втрати або розголошення Конфіденційної інформації Адміністрація сайту не несе відповідальність, якщо дана конфіденційна інформація:
7.1.1. Була отримана від третьої сторони до моменту її отримання Адміністрацією сайту.
7.1.2. Була розголошена за згодою Користувача.

8. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
8.1. До звернення в суд з позовом у спорах, що виникають із відносин між Користувачем сайту «Вейшнорський вісник» і Адміністрацією сайту, обов’язковим є пред’явлення претензії (письмової пропозиції про добровільне врегулювання спору).
8.2 Одержувач претензії протягом 30 календарних днів з дня отримання претензії, письмово повідомляє заявника претензії про результати розгляду претензії.
8.3. При не досягненні угоди спір буде переданий на розгляд до судового органу відповідно до чинного законодавства.