Бурхлива дискусія напередодні виборів

Бурхлива дискусія напередодні виборів

Хоча агітаційна кампанія проходить доволі спокійно, все ж виникла тема, яка зачепила за живе потенційних депутатів.
Справа пов’язана з недоліками в роботі попереднього Сойму. В результаті уважного прочитання Конституції і “Закону про вибори” виявилися невідповідності між згаданими документами, а також постановою про проведення виборів т.зв. “ЦВК”. А паралельно з’ясувалося, що сама ЦВК так і не була призначена Соймом.
Спробуємо розібратися. У Конституції визначені наступні норми: “Стаття 2. Сойм Вейшнорії складається з ЧЛЕНІВ, що обираються громадянами Вейшнорії на загальних виборах.“, а також “Стаття 3. Після проведенням виборів обрані члени Сойму Вейшнорії діляться на дві рівні групи. Перша з них, яка набрала більшу кількість голосів виборців, стає депутатами з правом законодавчої ініціативи, друга група – це опозиція з правом дорадчого голосу.Одне з зауважень кандидатів стосується слова “що обираються”, яке означає незавершену дію. Зі змісту цього слова можна зробити висновок, що всі громадяни, які зареєструвалися як кандидати, беруть участь у виборчому процесі і автоматично стають “членами” Сойму. Але в наступному пункті фігурують вже “обрані члени Сойму”, що означає завершеність процедури виборів.

Наступним суперечливим моментом здався кількісний склад майбутнього Сойму. В Конституції про кількість депутатів нічого не написано, а є тільки про поділ на дві рівні частини. У законі ж про вибори є наступне: “2. Кількісній склад Сойму Вейшнорії становить 30 депутатів.” Так ось, про конституційне поняття “опозиції” в даному законі взагалі ні слова! Тому, варіантів розуміння цієї колізії три:

Hosting Ukraine

1. Закон фіксує тільки кількість депутатів (опозиція мається на увазі – в тій же кількості). На такий варіант посилається і відповідна постанова “ЦВК”.

You may also like

2. Закон фіксує загальний склад Сойму тільки з депутатів, спростовуючи таким чином норму про “опозицію”, а це суперечить відповідному пункту Конституції, що неприпустимо.

3. Закон фіксує загальний склад Сойму в кількості 30 чоловік, які після виборів повинні бути розділені на депутатів і “опозицію” (відповідно до Конституції). Але тоді в законі некоректно застосовано слово “депутати”, щодо загального складу Сойму.

В кінці, норма Постанови “ЦВК” про мінімальну явку взагалі не відповідає законодавству Вейшнорії. Та й сама “ЦВК” – виходить є нелегітимною, бо не обрана Соймом, тому не має повноважень, щоб щось додавати в виборчий процес, крім зазначеного в наявній законодавчій базі.

Сама ж дискусія виявила нездатність сторін до сприйняття альтернативної позиції і пошуків компромісної схеми для влаштування та поліпшення державної системи Вейшнорії.

4 thoughts on “Бурхлива дискусія напередодні виборів

  1. Недоконаний від дієслова в статті 2 вказує не на незавершеність дії, а на її регулярність, ітеративність, оскільки вона повторюється на КОЖНИХ загальних виборах. Так що тут, на відміну від кількості депутатів, тлумачення одне: кандидат, що не отримав жодного голосу, не проходить до Сойму незалежно від наявності вільних місць.

  2. Коли я рік тому закликав не поспішати з Конституцією, голосувати кожен пункт окремо – ніхто не слухав. В підсумку, маємо великий, м’яко кажучи “недосконалий” основний закон, який, до того ж, можна змінювати тільки через референдум… 🙁

    1. Є варіант внесення Соймом конституційних поправок, які формально не є змінами.

      1. Сапраўды, неабходныя колькі правак, якія б не мяняючы сэнс вярнулі лёгіку і ахайнасьць у тэкст Канстытуцыі

Comments are closed.